rok 1997

Pozastavení provozu v důsledku rozsáhlých povodní, likvidace škod prostor a vybavení.

Zeptejte se na práci